🔥 CHÀO MỪNG HỌC VIÊN ĐÃ ĐẾN VỚI HỌC VIỆN VŨ ĐẠO CROWBAR, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM 🔥

CROWBAR ACADEMY 

top 100 thương hiệu việt

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn !?

Khóa học trẻ em - người lớn
Khóa Huấn Luyện Viên Vũ Đạo
Khóa học MC- Thanh nhạc - Model

LIÊN HỆ BÁO GIÁ DỊCH VỤ

dành cho học viên tại crowbar

CROWBAR ACADEMY - Top 100 thương hiệu Việt được tin tưởng, là thành viên Hiệp Hội Vũ Đạo Quốc Tế - CID do UNESCO công nhận. Thành viên VIP của Hiệp Hội Lớp Học Nhảy Việt Nam - VADC
Nhận được Bằng Khen Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các cấp Quận - Huyện trong Thành Phố Hồ Chí Minh.

cộng đồng lớp học nhảy việt nam

Bạn đang quan tâm Lớp Học Nhảy ở đâu !?

V.A.D.C - Cộng Đồng Lớp Học Nhảy Việt Nam - Tham gia Hiệp Hội V.A.D.C với tư cách hội viên để lan tỏa trung tâm đào tạo nhảy múa của bạn. Đăng ký tham gia hội viên tại email : lophocnhay@gmail.com. Bạn đang quan tâm về việc đầu tư lĩnh vực đào tạo và giáo dục năng khiếu nghệ thuật lợi nhuận bền vững xin liên hệ: 0921 00 11 86 để biết thêm về mô hình hợp tác.

CROWBAR ACADEMY - Top 100 thương hiệu Việt được tin tưởng, là thành viên Hiệp Hội Vũ Đạo Quốc Tế - CID do UNESCO công nhận. Thành viên VIP của Hiệp Hội Lớp Học Nhảy Việt Nam - VADC
Nhận được Bằng Khen Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các cấp Quận - Huyện trong Thành Phố Hồ Chí Minh.

©2022 Allrights reserved Crowbar Academy - Lophocnhay Co, Ltd.

TẾT THỊNH VƯỢNG 2023

CHƯƠNG TRÌNH TẾT THỊNH VƯỢNG 2023 

Chào xuân quý mão và Lễ tổng kết năm 2022 tại Crowbar Academy

Xem thêm sự kiện tại: TẾT THỊNH VƯỢNG