NGÀY 17/11/2022 – LÚC 19H00

BÀI 1 : LÀM NHẠC CƠ BẢN PHẦN 1

NGÀY 21/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 2A : KHỞI ĐỘNG CƠ BẢN

NGÀY 18/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 1A: LÀM NHẠC NÂNG CAO – BÁN NHẠC

NGÀY 18/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 1C : LÀM NHẠC NÂNG CAO – BÁN NHẠC

NGÀY 21/11/2022 – LÚC 16H05

BÀI 2B : KHỞI ĐỘNG NÂNG CAO

NGÀY 23/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 3 : CÁC BƯỚC DI CHUYỂN CHÂN

NGÀY 25/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 4 : BÀI MẪU SỐ 1 – JINGEL BELL

Phong cách nhảy hiện đại thiếu nhi

NGÀY 28/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 5 : BÀI MẪU SỐ 2 – DESSERT

Phong cách nhảy hiện đại thanh niên

NGÀY 30/11/2022 – LÚC 16H00

BÀI 6 : KHIÊU VŨ GIAO TIẾP

6 ĐIỆU THÔNG DỤNG

NGÀY 1/12/2022 – LÚC 16H00

BÀI 7 : KHIÊU VŨ GIAO TIẾP

6 ĐIỆU THÔNG DỤNG

Lịch thi sẽ diễn ra ngày 7/1/2023 tại Lotte Mart - Nguyễn Văn Lượng. Các nhóm chuẩn bị tốt bài diễn dự thi của mình nhé !
Thầy Trọng Bảo
Master